You are currently viewing Cum se face receptia la terminarea lucrarilor daca nu am avut diriginte de santier?
Arhitectura Constanta

Cum se face receptia la terminarea lucrarilor daca nu am avut diriginte de santier?

Conform HG nr. 343/2017 – modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii și instalatii aferente acestora, la receptia lucrarilor este necesar ca dirigintele de santier sa faca un memoriu care atesta realizarea corecta a lucrarilor.

Ce facem daca in timpul executiei nu a existat diriginte de santier? Cine face acel memoriu?

„În cazul în care nu s-a asigurat verificarea de calitate a lucrărilor de construcții Dirigintele de Șantier ce va organiza recepția lucrărilor de construcții, înainte de a întocmi un referat, este obligat să solicite Expertiză Tehnică. Concluziile expertizei tehnice trebuie să fie clare: lucrările executate sunt corect executate și se poate realiza recepția lucrărilor. În cazul în care expertul va recomanda măsuri atunci dirigintele de șantier nu va realiza Referatul decât la momentul la care toate solicitările venite de la expertul tehnic vor fi puse în aplicare.”

Detalii gasiti pe siteul Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier: http://colegiu-diriginti-santier.ro/cum … e-santier/